گرم کن موم خشابی پایه دار گارلند

    150,000 تومان 130,000 تومان

    مناسب جهت از بین بردن موهای زائد

    کاهش رشد موهای زائد

    بدون اتلاف موم

    مناسب جهت استفاده خانگی